Импресум

Компания:

RegiOtels Sàrl
2 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg

Упълномощен изпълнителен директор:

Gregory Tugendhat

Контакти

Телефон: +352 621 176 795
Имейл: [email protected]
Уебсайт: www.regiotels.com

Банкова информация

IBAN: LU43 0023 6101 7521 6800
BIC: BILLLULL

Регистрация в търговския регистър:

Съд по вписванията: RCSL Luxembourg
Номер в регистъра: B214515
Регистрационен номер: 2017 2422 226
ДДС номер:

Компания:

RegiOtels International Sàrl
2 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg

Упълномощен изпълнителен директор:

Gregory Tugendhat

Контакти

Телефон: +352 621 176 795
Имейл: [email protected]
Уебсайт: www.regiotels.com

Банкова информация

IBAN: LU69 0029 4102 0282 3600
BIC: BILLLULL

Регистрация в търговския регистър:

Съд по вписванията: RCSL Luxembourg
Registry number: B232714
Matricule number: 2019 2413 533
VAT number: LU31032975

Компания:

RegiOtels GmbH
Hochwaldstraße 38
66663 Merzig, Germany

Упълномощен изпълнителен директор:

Gregory Tugendhat

Контакти

Телефон: +352 621 176 795
Имейл: [email protected]
Уебсайт: www.regiotels.com

Банкова информация

IBAN: DE87 5935 1040 0000 2332 21
BIC: MERZDE55XXX

Регистрация в търговския регистър:

German tax authority: Saarbrücken – Am Stadtgraben
Registry number: B105503
German tax number: 040/117/57419
German VAT number: DE323073865

Отказ от отговорност:

Отговорност за съдържанието:

Съдържанието на нашите страници е създадено с голяма прецизност. Ние обаче не можем да гарантираме точността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Като доставчик на услуги, ние сме отговорни за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общото законодателство. Ние обаче не сме задължени да наблюдаваме предадената или съхранявана от трети страни информация или да разследваме обстоятелства, сочещи на незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общото законодателство остават в сила. Отговорността по отношение на това обаче е възможна само от момента на узнаване за наличието на конкретно нарушение. Ако бъдем уведомени за конкретни нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

Нашият уебсайт съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за тези външни съдържания. Съдържанието на свързаните страници винаги е отговорност на съответния доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения към момента на свързването. Не е открито незаконно съдържание към момента на свързването. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни доказателства за нарушение на закона. Ако бъдем уведомени за нарушения, незабавно ще премахнем такива линкове.

Съдържанието и услугите на тези страници, създадени от операторите на сайтове, са обект на авторско право в Люксембург. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън ограниченията на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Тегленето и копирането на тази страница и на съдържанието не са разрешени. Доколкото съдържанието не е създадено от оператора, се вземат предвид авторските права на трети страни. По-специално съдържанието на трети страни е отбелязано като такова. Ако все пак забележите нарушение на авторските права, Ви молим да ни уведомите. Ако бъдем уведомени за нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.

Отговорност за снимки и иконки:

Снимките на regiotels.com са направени от уебсайтове на трети страни, предоставящи снимки без лиценз. Следните три уебсайта са използвани за фотографски архив: pexels.com, unsplash.com и pixabay.com. Изображенията са собственост на съответните фотографски страници, но не е необходимо да се споменава откъде са взети поради лицензите им. Иконките са взети от fontawesome.com, както и от flaticon.com.

Политика за поверителност:

За да научите повече за нашата политика за поверителност, моля, посетете страницата ни „Политиката за поверителност“.

×