Impressum

Společnost:

RegiOtels Sàrl
2 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg

Autorizovaný jednatel společnosti:

Gregory Tugendhat

Kontakt

Telefon: +352 621 176 795
E-mail: [email protected]
Web: www.regiotels.com

Platební informace

IBAN: LU43 0023 6101 7521 6800
BIC: BILLLULL

Registrace v obchodním rejstříku:

Matriční úřad: RCSL Luxembourg
Registrační číslo: B214515
Rodné číslo: 2017 2422 226
IČO: LU29728424

Společnost:

RegiOtels International Sàrl
2 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg

Autorizovaný jednatel společnosti:

Gregory Tugendhat

Kontakt

Telefon: +352 621 176 795
E-mail: [email protected]
Web: www.regiotels.com

Platební informace

IBAN: LU69 0029 4102 0282 3600
BIC: BILLLULL

Registrace v obchodním rejstříku:

Matriční úřad: RCSL Luxembourg
Registrační číslo: B232714
Rodné číslo: 2019 2413 533
IČO: LU31032975

Společnost:

RegiOtels GmbH
Hochwaldstraße 38
66663 Merzig, Germany

Autorizovaný jednatel společnosti:

Gregory Tugendhat

Kontakt

Telefon: +352 621 176 795
E-mail: [email protected]
Web: www.regiotels.com

Platební informace

IBAN: DE87 5935 1040 0000 2332 21
BIC: MERZDE55XXX

Registrace v obchodním rejstříku:

Německý daňový úřad: Saarbrücken – Am Stadtgraben
Registrační číslo: B105503
Německé daňové číslo: 040/117/57419
Německé IČO: DE323073865

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah:

Obsah našich stránek byl pečlivě sestaven. Nicméně, garance jeho přesnosti, úplnosti a aktuálnosti nemůže být garantována. Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědni za náš vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s běžnými zákony. Nicméně, nejsme povinni monitorovat převedené nebo uložené informace třetích stran či jakkoliv prošetřovat skutečnosti, které indikují ilegální činnost. Povinnost odstranit či blokovat využití informací v souladu s běžnými zákony zůstává nezměněna. Nicméně, odpovědnost je aplikovatelná pouze od okamžiku zjištění konkrétního porušení zákona. Po oznámení případného porušení zákona bude obsah neprodleně odstraněn.

Naše internetové stránky disponují externími odkazy na stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu za obsah třetích stran nemáme žádnou odpovědnost. Obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědností konkrétního poskytovatele nebo provozovatele stránek. Odkazované stránky byly před jejich umístěním na tyto stránky zkontrolovány kvůli možnému porušení zákona. V době umístění odkazů nebyl rozpoznán žádný nezákonný obsah. Nicméně, pravidelná kontrola obsahu odkazovaných stránek je bez konkrétního důkazu nebo podezření na porušování zákona bezdůvodná. Po oznámení případného porušení zákona bude obsah neprodleně odstraněn.

Obsah a práce publikované na těchto stránkách jsou vlastnictvím provozovatele a jako takové spadají pod ochranu Lucemburského autorského zákona. Duplikace, zpracovávání, distribuce nebo jakékoliv další využití vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování nebo kopie těchto stránek a jejich obsahu nejsou povoleny. Na obsah těchto stránek vytvořených třetími stranami se vztahuje autorský zákon třetích stran. Obsah vytvořený třetími stranami je takto řádně označen. Pokud jste si vědomi porušení autorského zákona, porušení nám prosím ohlaste. Po oznámení případného porušení zákona bude obsah neprodleně odstraněn.

Odpovědnost za fotografie a ikony:

Obrázky na stránkách regiotels.com pochází od poskytovatelů fotografií s licencí zdarma, tedy od třetích stran. Pro potřeby fotografií jsou využívány následující portály stock fotografií: pexels.com, unsplash.com a pixabay.com. Obrázky jsou vlastnictvím příslušných stránek, nicméně označení zdrojů u fotografií není povinností s ohledem na jejich licenci. Zdroje využtých ikon jsou portály fontawesome.com a flaticon.com.

Zásady ochrany osobních údajů:

Pro více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů se podívejte na specifickou stránku věnovanou této problematice.

×