เพิ่มรายได้ของโรงแรมและปรับปรุงสถานะออนไลน์ของคุณ

RegiÔtels is a hotel support agency delivering solutions in revenue management, online distribution, and digital marketing — all for a fraction of the cost of adding your own in-house team.

Hiring full-time employees might not be the best solution for independent hotels. Along with high fixed-costs, hoteliers also deal with training, employee turnover, and an increased workload with managing a big team.

Luckily, increasing the revenue of your property does not need to be such a harsh and expensive task. Working with RegiÔtels is easy.

RegiÔtels delivers personalized services and strategies for you to reach your goals, such as increasing occupancy, average rate, length of stay, and increasing overall revenue.

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อเพิ่มผลกำไร

revenue management for hotels

การจัดการรายได้

 • กลยุทธ์การกำหนดราคา
 • การตั้งค่าซอฟต์แวร์ ตัวจัดการช่องทาง และ ระบบการจอง
 • รายงานประสิทธิภาพรายเดือน
revenue management for hotels

ช่องทางออนไลน์

 • การเชื่อมต่อและการจัดการแพลตฟอร์มตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์
 • การขายออนไลน์
 • ช่องทางการจองที่หลากหลาย
revenue management for hotels

การตลาดดิจิทัล

 • การจัดการเว็บไซต์และ SEO สำหรับโรงแรม
 • กลยุทธ์การตลาดแบบหลายแพลตฟอร์ม
 • โฆษณาออนไลน์

Some results of our clients

RegiÔtels ช่วยให้โรงแรมเบลเยียมที่มีห้องพัก 14 ห้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 77%%

โรงแรมขนาด 20 ห้องในลักเซมเบิร์กมีรายได้เพิ่มขึ้น 94% ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2562

Another partner hotel was able to be more profitable while decreasing its occupancy in 31%, meaning less work on their side – fewer guests to greet and look after, fewer beds to make.

Get in Touch to Know How RegiÔtels can Help your Hotel Thrive

  TH